Direct contact? Bel 070 – 707 12 40 | uitgeroepen tot beste makelaar van Zuid-Holland

Privacyverklaring

Arnold Taal

Privacyverklaring Arnold Taal Makelaardij

Arnold Taal Makelaardij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres:                      Laan van Meerdervoort 139, 2517 AW Den Haag

Email:                       info@arnoldtaal.nl

Telefoonnummer:  070-7071240

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan Arnold Taal Makelaardij worden verstrekt en wat Arnold Taal Makelaardij met deze gegevens doet. Arnold Taal Makelaardij is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.
Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
De handelswijze van Arnold Taal Makelaardij is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds mei 2018 van kracht is. Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Indien u per e-mail, telefoon en/of webformulier persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft achtergelaten. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Arnold Taal Makelaardij op deze wijze (digitaal) verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie en inschrijving) te kunnen voldoen.

Indien u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan worden deze bewaard. Dit doen we enkel en alleen om u goed van dienst te zijn, uw gegevens kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en beantwoorden van verzoeken.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Arnold Taal Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs
 • Prijsklasse waarin aan te willen (bij aankoopbegeleiding)
 • Overige informatie die u aan Arnold Taal Makelaardij verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arnoldtaal.nl onder de vermelding privacy, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arnold Taal Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
 • Arnold Taal Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De volgende gegevens worden door Arnold Taal Makelaardij vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van Arnold Taal Makelaardij:

 • Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals een telefoonnummer en een e-mailadres;
 • Gegevens van het object dat u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, omschrijving, woonoppervlak, perceeloppervlak, inhoud, indeling, foto’s, film, overige media, vraagprijs, koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
 • Overige informatie die u aan Arnold Taal Makelaardij  heeft verstrekt.

Doel van de gegevens is o.a. deze te gebruiken om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het onder de aandacht brengen van het object via website (o.a. Arnold Taal Makelaardij, vbo en funda), brochure en andere marketingkanalen zoals social media
 • Uitwerken en analyseren van de objectgegevens voor het uitvoeren van een taxatie of t.b.v. historisch bestand
 • Uitbrengen van een advies wanneer u daarom heeft verzocht
 • Overige correspondentie t.b.v. het uitvoeren van onze dienstverlening en behartiging van de belangen van u als opdrachtgever

 

Database VBO Makelaar
De systemen van Arnold Taal Makelaardij zijn gekoppeld aan een landelijk dekkende  database van VBO Makelaar. In de database staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die door de leden in verkoop of in verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op deze database. VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

Welke gegevens worden uitgewisseld?
Via een geautomatiseerde koppeling is er communicatie tussen VBO Makelaar en
Arnold Taal Makelaardij. Niet alle gegevens worden door VBO Makelaar vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door VBO Makelaar gearchiveerd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen bij het behandelend makelaarskantoor.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

Wie heeft toegang tot de gedeelde gegevens?
Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:

 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
 • Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt. Arnold Taal Makelaardij geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.


Beveiliging gegevens en bewaartermijn
Arnold Taal Makelaardij en VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Arnold Taal Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.


Inzage, correctie en verwijderen gegevens

VBO Makelaar slaat geen identificerende gegevens op. Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan Arnold Taal Makelaardij via email: info@arnoldtaal.nl onder vermelding van privacy. Wij zullen binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. Arnold Taal Makelaardij zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Arnold Taal Makelaardij neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arnold Taal Makelaardij) tussen zit. Arnold Taal Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Realworks/Huurcheck/Office, waarbij Realworks de kantoorautomatisering betreft en aanvullend Office wordt gebruikt. Huurcheck wordt gebruikt voor het screenen van toekomstige huurders t.b.v. besluitvorming door onze opdrachtgevers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arnold Taal Makelaardij stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft. Arnold Taal Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere websites (zoals Funda) omgaan met persoonlijke informatie. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arnold Taal Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen
Arnold Taal Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid.

 

Versie 2018_1