Direct contact? Bel 070 – 707 12 40 | uitgeroepen tot beste makelaar van Zuid-Holland

Disclaimer

Alle merken, auteursrechten, patenten en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Arnold Taal Makelaardij behoren toe aan Arnold Taal Makelaardij, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld of indien het de intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website in de breedste zin van het woord (kopieren, bewerken en/of openbaar maken) van Arnold Taal Makelaardij is ten strikte verboden. Onder de inhoud van de website verstaan wij alle afbeeldingen zoals video- of foto beelden, logo’s of ander materiaal zichtbaar op de website van Arnold Taal Makelaardij. Voor een dergelijk gebruik dient van te voren schriftelijke toestemming van Arnold Taal Makelaardij te worden verkregen.

De weergegeven informatie die u op de website van Arnold Taal Makelaardij aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site volledig en juist is. Arnold Taal Makelaardij sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit en kan niet gehouden worden aan de eventueel als gevolg daarvan geleden schade (directe of indirecte schade van welke aard ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, ander economisch nadeel) te vergoeden.

Indien u fouten constateert op de website van Arnold Taal Makelaardij stellen wij het zeer op prijs als u dit per email aan ons zou willen doorgegeven.